Loading

…’n woord van Pastoor Callie en Rentia Venter

By Connexo glo ons dat deur mense toe te rus, vir hulle om te gee en lief te hê, God aanbid word! Ons het almal iets om te gee en te deel met mekaar. Dit kan ‘n eenvoudige gesprek van belangstelling wees, ‘n omgee gebed, tyd afstaan om in ‘n behoefte te help voorsien, mekaar finansieël te seën, opbouende raad te gee, ‘n onverwagse liefdesdaad te doen…bloot net ‘n seën te wees vir mekaar!

By Connexo is dit vir ons essensieël om die natuur en karaktereienskappe van Jesus uit te leef in ons alle daagse lewe!

Ons nooi jou om deel te wees van ‘n lewende organisme waarvan Jesus Christus die Hoof is en ons die liggaam.

Ontdek jou skeppingsdoel saam met ons en wees dit waarvoor God jou bestem het om te wees! Dit is ons hartswense vir almal wat saam met ons aanbid en deel is van die gemeente!

 

 

 

Geskiedenis van Connexo

Die gemeente is gestig met agt lede in 1968 in die huis van moeder Von Benecke in Krugersdorp-Wes. Pastoor CWP Venter en sy eggenote Hannie, ouers van Pastoor Callie Venter het die gemeente begin onder die vaandel van Die Gemeentes van Christus in Suid-Afrika, ‘n Pinksterkerk wat afgestig het van die Volle Evangelie Kerk in Suid-Afrika.

Sedert 1996 het die gemeente bekend gestaan as Nuwe Lewe Aanbiddingsentrum.

In 2004 het die gemeente met ‘n losmakingsproses van Die Gemeentes van Christus as Denominasie begin, en was dit afgehandel in 2006.

In 2018 is die gemeente se naam verander na Connexo.

Connexo funksioneer as ‘n Post-Denominele gemeente wat in assosiasie staan met verskeie ander Christelike gemeentes wat koninkryksgerig is en die genade boodskap preek.

Wanneer ons na Connexo verwys as ‘n Post-Denominele gemeente, beteken dit nie dat ons:

Anti-Denomineel is nie

Ons erken en respekteer gemeentes wat funksioneer binne denominasie verband.

Denomineel is nie

Connexo is nie ‘n nuwe Denominasie nie. Ons is ‘n plaaslike gemeente wat met ander eenders-denkende gemeentes binne en buite Denominasie verband wil assosieer op ‘n verhoudingsbasis. Ander gemeentes kan ook met ons in assosiasie staan.

Inter-Denomineel is nie

Ons omarm nie enige leerstelling en bedienings-filosofie van ander gelowe nie.

Ons posisioneer ons dogmaties konserwatief bedoelende dat die verklaring wat Jesus in Johannes 14:6 gemaak het, “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie”, die Wedergeboorte van die mens uit Gees en water, die Kruisiging van Jesus en Sy Opstanding uit die dood op die derde dag, die Hemelvaart van Christus, en die Wederkoms van Jesus die basis van ons prediking en geloof is.

Ten opsigte van ons bedieningsfilosofie, wil ons vernuwend en missionêr wees.

 

Connexo gemeente is ‘n Charismatiese gemeente met die klem op: Charis (/ˈkeɪrɪs/; Greek: Χάρις) wat afkomstig is van ‘n Griekse woord wat “genade, vriendelikheid en lewe” omskryf.

Connexo – VISIE ‘n Visie gee ‘n aanduiding van dit waarvoor God die gemeente geroep het…Om God en mense te OMHELS!

1 Korinthiërs 1:10 (AOV) “Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening.”

Habakuk 2:2 (AOV) “Toe antwoord die HERE my en sê: Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees.”

Connexo – MISSIE

‘n Missie dui aan waarom die gemeente bestaan…Ons wil soveel mense as moontlik bereik op: verskillende manière, verskillende plekke, verskillende tye

Die betekenis van die naam connexo

Die woord connexo is familie van die Latynse woord CONNEXUS wat dui op “TO CONNECT”.

Die X is die gemeente logo wat die “CONNECT” tussen God en mens uitbeeld. Die X was die letter wat Christene in die vroegste eeue gebruik het om na Christus (Xristos) te verwys. Die simboliek van die O langs die X is om te “OMHELS”. As gemeente wil ons God en mense omhels.

OMHELS ‘n handeling van: 

•     Om iemand styf in jou arms vas te hou

•     Om iets gewilliglik of met entoesiasme te aanvaar

EMBRACE an act of: –

•     Holding someone closely in one’s arms

•     Accepting something willingly or enthusiastically

Connexo is die plek waar ons met God, met mekaar en die wêreld connect.

Shopping Basket