Bespreking is slegs nodig vir volwassenes wat die erediens bywoon.

Kinders (Connexikids) en tieners (Connexters) hoef nie te bespreek nie – kan net opdaag.